Väestöliitto. Monikulttuurisuuskuvat. Kuva: Katja Tähjä

VÄESTÖLIITTO

 

Noonin valokuvaaja Katja Tähjä uudisti Väestöliiton parisuhde-, perhe-, ja monikulttuurisuusaiheista kuvapankkia. Väestöliiton mukaan maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret, heidän kotoutumisensa ja hyvinvointinsa ovat keskeisellä sijalla vaikuttamassa siihen, millaiseksi Suomen monikulttuurinen tulevaisuus muotoutuu. Toimiva perhe ja vanhemmuus luovat perustan lasten ja nuorten kotoutumiselle ja hyvinvoinnille.

Edellinen
Seuraava